Posted in nhạc

[Vietsub] Quân Lâm Thiên Hạ – Âm Tần Quái Vật

d5ac8-xt0305tz

200791217462912577804

Soạn: Âm Tần Quái Vật.
Biểu diễn: Âm Tần Quái Vật.
Lời: Ngũ Tử.
Viết nhạc: SEVEN
Đàn nhị: Anh trai hoa vải
Tiêu: Thủy Nguyệt Nhi
Guitar điện: Đại Biểu Ca

Translated + Typesetted by: #Quỳnhh

Encoded by: GEMI

Đêm khuya, cầu lượn bên đá lạnh
Cảnh kia mơ hồ chốn Giang Nam
Vó ngựa người phi dần khẽ lặng
Áo choàng chớ thấm đẫm sương tan
Về chốn xưa, đợi chi lời mời gặp

Yè, yī wān qīngshí lěng qiáo
yǐnyuē nà shí jiāngnán fēngmào
nǐ mǎtí shēng jiàn qiāo
pī wèi jìn shī de páo
gùdì chóng yóu, hébì děng rén xiāng yāo

Mơ, kéo theo hương vị già cỗi
Vốn tưởng vẫn là thuở tóc xanh
Ai dạy rằng lòng không sinh hận
Ai dạy rằng trắng đổi đen thay
Gốc rễ dùng dằng, chính tà nào vạch rõ.

mèng, jǐxǔ chén nián wèidào
yīxī réng shì céngjīng niánshào
shuí jiào wúxīn shēng hèn
shuí jiào hēibái diāndǎo
lái lù jiān’áo, fēn shénme zhèngxié dào

Một bước người đời đã khó tha,
cần chi phải làm ra sáng tỏ.
Thành toàn Tây Lăng, một bó đuốc tàn.
Thần Ma tặc tử, cùng đường diệt triều
Nơi Quân lâm, núi sông phủ tang tóc

yībù tiānxià nán ráo, biàn bù xūmíngliǎo
jiù chéngquán xilíng yījù jìnle
shén mó xiāoxiǎo, mòlù jǐn wángcháo
jūnlín zhī chù, shānhé tòng sù gǎo

Bèn hỏi đời này bao phần tịch mịch
Mong người bấm độn,càng thêm ít
Kiếm tra vào vỏ, ân cùng oán
Nào dễ xóa đi hết muôn phần

wèn cǐ yīshēng jìmò duōshǎo
huáiniàn zhī rén qūzhǐ gèng liáoliáo
yī jiàn rù qiào ēn hé yuàn
zěn kè yībǐgōuxiāo

Còn nợ một câu Ta sinh Quân lão
Gấm lụa dân gian lại chớ nhìn tới(1)
Nếu kiếp sau là một mảnh mờ mịt
Chi bằng kiếp này mang nhớ nhung

wèn cǐ yīshēng jìmò duōshǎo
huáiniàn zhī rén qūzhǐ gèng liáoliáo
yī jiàn rù qiào ēn hé yuàn
zěn kè yībǐgōuxiāo

Thần Ma nuôi ý niệm cứu thế, thế gian lại khác chi vũng lầy.
Trung Cần khó rèn ra một đời an ổn(2)
Phất tay khinh thế tục, ngó đã bao phiền nhiêu
Đồng vắng cô quạnh, không vương nhiễu kinh phồn hoa

shén mó yù jiùshì, shìjiān piān rú nízhǎo
zhōngjūn huò qínwáng xiū bùdé yīshì ān hǎo
tā huīshǒu súshì miǎo, kànguò duōshǎo chén’áo
dú wàng chuān chù, liú fāng huá bù zì rǎo

Danh tiếng thực hư nào đáng kể
Lật đổ thiên hạ nào quản là hùng kiêu.
Cô hồn ở Hoàng Lăng ghẹo đùa
Người xưa chỉ xem như gặp hạn
Kiếp sau mù mờ,chi bằng kiếp này tưởng niệm.

shèngmíng xū míng hé zúdào
fù yīgè tiānxià shuí guǎn chéngxióng chéng xiāo
huáng líng gū hún zhǎng diào
rénjiān gǔ guān yī zāo
láishì piāomiǎo, bùrú jīnshēng píngdiào

Bèn hỏi, đời này có bao phần hiu quạnh
Hoài người bấm độn, thiếu thêm nhiều.
Một kiếm tra vỏ, ân cùng oán
Nói xóa sạch nào đâu hề dễ dàng

wèn cǐ yīshēng jìmò duōshǎo
huáiniàn zhī rén qūzhǐ gèng liáoliáo
yī jiàn rù qiào ēn hé yuàn
zěn kè yībǐgōuxiāo

Còn nợ một câu Ta sinh Quân lão
Gấm lụa dân gian người chớ đoái hoài
Nếu kiếp sau chỉ là mảnh mịt mù
Không bằng kiếp này cậy nhờ ai

hái qiàn yījù wǒ shēng jūn lǎo
jǐnxiù tiānxià nǐ què kàn bù dào
jìrán láishì tài piāomiǎo
bùrú jīnshēng píng diao

Bèn hỏi, đời này có bao phần hiu quạnh
Niệm người bấm độn, thiếu thêm nhiều.
Một kiếm tra vỏ, ân cùng oán
Nói xóa sạch nào đâu hề dễ dàng

wèn cǐ yīshēng jìmò duōshǎo
huáiniàn zhī rén qūzhǐ gèng liáoliáo
yī jiàn rù qiào ēn hé yuàn
zěn kè yībǐgōuxiāo

Còn nợ một câu Ta sinh Quân lão
Gấm lụa dân gian người chớ đoái hoài
Nếu kiếp sau chỉ là mảnh mịt mù
Không bằng kiếp này cậy nhờ ai

hái qiàn yī jù wǒ shēng jūn lǎo
jǐnxiù tiānxià nǐ què kàn bù dào
jìrán láishì tài piāomiǎo
bùrú jīnshēng píng diao

Nếu kiếp sau vẫn mờ mịt
Chi bằng kiếp này nương nhờ ai

jìrán láishì tài piāomiǎo
bùrú jīnshēng píng diao

___

Chú thích:

(1)  Gấm lụa: (từ gốc là “Cẩm tú”) ý chỉ giai nhân thời xưa.

(2) Trung Cần: Trung quân và Cần vương.

Posted in Ngẫu nhiên

Bạch y xuất Giang Tả – Âm Tần Quái Vật

 200791217462912577804

Bạch y xuất Giang Tả

_____Lang Gia Bảng đồng nhân.

Nguyên tác: Hải Yến.

Chuẩn bị: Thiên Tam Mao Giải.

Lời: Khương phu.

Soạn: HBY

Biên khúc: Lương Du Ốc.

Biểu diễn: Âm Tần Quái Vật.

Mix: Mr.Cá

Khảo sát: Tả Mộc Tu.

Đề tự: Linh Vũ Kỳ Mông Mông.

Nguyên họa: Nhất Cá Đại Họa Tra.

Poster: Dịch Huyền Ki.

Lời cảm ơn: A Lý

Sản phẩm: Văn phòng PFT.

 

[Vietsub]

Bạch y xuất Giang Tả.
Khắp nơi đều biết, cô quán xuân hàn, tiêu dứt trọng bệnh.
Tiễn tận Kim Lăng, nghìn thuyền chìm.
Hồng nhạn báo tin buồn sa trường, khách nhân chán chường.

Bạch y xuất Giang Tả.
Đều biết, cô quán xuân hàn, tiêu dứt trầm kha.
Tiễn tận Kim Lăng, nghìn thuyền chìm.
Hồng nhạn báo tin buồn sa trường, khách nhân ảo não.

Tranh đoạt toan tính, sắc màu Kỳ Lân.
Chịu không thấu, Thương Lãng bị rửa trôi.
Thấm đẫm nhân gian, gió tuyết thêm mỏng manh.

Năm thứ mười hai, Mai Lĩnh khí phách cô độc.
Mưa toan bất tẫn, bao lần kính rượu trước người xa mong mỏi.
Ôm một lò lửa đỏ bừng cháy,
Lặng lẽ cố đoạt vương quyền.

Không cần phải, giàn thuyền viện trợ ta, viện trợ ta.

Năm thứ mười hai, Mai Lĩnh hồn phách cô tịch.
Mưa toan bất tẫn, bao lần kính rượu trước người xa mong mỏi.
Ôm một lò lửa đỏ hừng cháy.
Lặng lẽ gắng sức đoạt ngôi quyền.

Không cần phải, giàn thuyền viện trợ ta
Sinh mệnh chống lại ngôn luận giang sơn.

[Nguyện tấm lòng son,
vĩnh sinh bất tử]

[Pinyin]

Báiyī chū jiāng zuǒ.
Biàn shí dé, gū guǎn chūnhán, liǎo què chénkē.
Sòng jǐn jīnlíng qiānfān méi,
fēn fù zhēng hóng juàn kè.

Báiyī chū jiāng zuǒ.
Biàn shí dé, gū guǎn chūnhán, liǎo què chénkē.
Sòng jǐn jīnlíng qiānfān méi,
fēn fù zhēng hóng juàn kè.

Zhēng zhī yǒu, qílín yánsè,
bùkān yǔ cāng láng yī zhuó.
Jiàn rénjiān, fēng xuě yòu xiāng báo.
Shí’èr zài méi lǐng gū pò.
Suàn bù jìn, jǐ huí zūnqián, yáo jìng jiē shē.
Yōng yī lú chì yàn yú huǒ,
lěngyǎn shì jǐn quán bó.
Bù yìng yǒu, héng zhōu jì wǒ, jì wǒ

shí’èr zài méi lǐng gū pò.
Suàn bù jìn, jǐ huí zūnqián, yáo jìng jiē shē.
Yōng yī lú chì yàn yú huǒ,
lěngyǎn shì jǐn quán bó.
Bù yìng yǒu, héng zhōu jì wǒ.
Mìng dǐ yǔ shānhé fāng shuō.
 

[Yuàn chìzǐ zhī xīn, yǒngshēng bùsǐ]