Posted in Yaoi//SA

[SA] KOI SURU SHIROKUMA – KOMORO

►Tên gốc: Koi suru Shirokuma. (White bear in love)
(Tạm dịch: Tinh yêu của Gấu Trắng)
►Thể loại: comedy, shounen-ai, thú x thú ( :v )
►Đạo diễn: Ichikawa Ryouya.
►Họa sĩ: Koromo .
—–
→ Translator: Ramen
→ Typeset by: Bạch
→ Quality Check: GEMI

[BẢN DỊCH THUỘC FB/ Nam Yêu Nam Thì Đã Sao? VÀ WP/ RAMEN_NOODLE VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI]

p000→038
(…)