Posted in Gintama

[Gintama DJ] It is Nobody – Oki Ginjou

Tên: Không có ai cả.

Artist: Oki Ginjou.

Engsub: Silver Soul.

Vietsub: Ramen_Noodle

Độ dài: 11/11 pages

► Được đăng độc quyền tại Wp/Ramen_Noodle và Fb/Sida Team

Link Online