Posted in Ngẫu nhiên

[Manh thú] Thông báo

Hôm nay do tụi mình có việc bận nên không up chương mới được, thứ bảy sẽ đăng 2 chương bù cho mọi người nha. Cảm ơn mấy bạn.