Posted in nhạc

[Vietsub – Ma Đạo Tổ Sư] Đề Tội * Sơn Hà Trú Dạ – Tống Táng Thử Mệnh

d5ac8-xt0305tz

d5ac8-xt0305tz

►Link download mp3 – Zingmp3◄

Nguyên tác: Ma Đạo Tổ Sư – Mặc Hương Đồng Khứu
Nhạc: Hốt Lôi Phá Mộng
Lời: Trấn Chu
Chữ: Liên Thanh
Mix: Mị Khê
Ảnh: Tam Xích

Dịch: Ramen Noodle

[Loạn Táng Cương]

Mặt trời ngã xuống, vội vàng đốn quế
Mây đùn rộng khắp, vụt thoáng qua cỏ cây
Mười vạn tinh quan, khi tức bên mai
Trống gõ canh ba, bách quỷ xuất hành

jīnwū zhuìdì fá guì jíjí pō tiān yúnyì lüè kōng cǎo jū
shí wàn xīng guāng zhǐchǐ tǔxī yè gǔ sān gēng bǎi guǐ chūxíng

[Ngụy Anh]

Đông nghịt trên đường
Quạ bay nài khóc
Gió chợt gào qua
Chỉ tóm được ảnh
Điểm lên thi hài
Gọi là kỳ danh
Đây khúc huyền ca
Kêu là Trần Tình

zúguò jìng fēi yā tí zhà fēng jīng zhǐ zhuō yǐng
diǎn shīhái huàn qí míng cǐ xuán gē huàn chén qíng

Mệnh hoang phiêu đãng, cúi đầu mà nghe
Thúc quản tru gào, phá tan một khúc
Biển đời khô cạn, non núi xoay dời
Bồng lai chẳng thấy, huyễn hoặc tại tâm
Trần đời lưu lạc, mười năm mưa dầm (*)
Ta từ loạn táng, cười giá trọng minh(*)
Xé toạt mộ sâu, trộm nhìn Địa Ngục
Vong linh Chín Suối, tuân theo lệnh ta

dàng dàng yě mìng fǔshǒu qiě tīng cù guǎn āimíng kuì bùchéng qǔ
shì hǎi kū liè zhū shān gēngyì dòngtiān bùjiàn yínghuò shǒu xīn
rénjiān liúlí shí nián qī yǔ wǒ zì luàn zàng xiào jià zhòngmíng
lái kāi shēn zhái dà kuī dìyù quán xià wánglíng fù wǒ jiànglìng

[Ôn Ninh]

Lại kề tai nghe tiếng thét gào
Đảo điên âm dương trong sớm chiều
Đại hỏa dày đặc, đất dần chết đi(*)
Phóng mắt hèn, thu tang thương
Xé một tiếng vang, bộ dạng rề rà
Dậy gió tanh, khua mưa máu
Theo khói tẫn, loạn tính danh
Trước mặt quỷ, xưng thước y (*)

biàn fù ěrwén āimíng diān yīnyáng fù dànxì
liúhuǒ pín chìdì xíng fàng zhuó mù shōu chuāngyí
pī zhēng míng chí bùlǚ qǐ xīng fēng zhuàng xuè yǔ
suí yān miè luàn xìngmíngzhe guǐmiàn chēng què yī

[Ôn và Ngụy]

Tích xưa ngàn chuyện
Đầu đã chém qua
Nào phiền thiên địa
Tự trầm trần gian
Quỷ quyệt bên gối
Nghiêm giọng ngồi xuống
Xương trắng trong mồ
Nhấc tay điểm cờ
Mắt trời xét tận
Khai sát theo ẩn
Thuở hận đường cùng
Thâm tâm khó lành
Ngoan cố nhường này
Hồn sao kém cạnh
Ngựa phi chớp nhoáng
Mặc người viết nhanh

xī yǒu wàn lǚ zhǎnshǒu yǐ qù hé láo tiāndì zì méngchén ní
chī suì wèi zhěn lìshēng zuò xí báigǔ xū lǐ qǐ shǒu wéi yì
tiānyǎn qù jǐn kāi shā zhǐ mí dāngrì hèn jué chén fù nán yù
wán shēn zhìcǐ hún xī hé yú diànguāng bái jū rèn ěr zǒubǐ

[Tiết Dương]

Không theo thói đời, Chúc Tinh chẳng rọi
Chỉ giữ tấm liễn, thủ nhận thái bình (*)
Phù chưởng quỷ lệ, thoảng phần âm phong
Mãi quanh đường xa, cũng là đồi trọc
Sống dưới thù hận, vót theo nương tựa
Máu đổ trước thềm, trăng sáng nghìn dặm
Vong thân truy bái, hồn mộng từng điều
Cả thành lụa trắng, mà tế cùng ta

bù yuán shìdào bù zhào zhú xīng dàn chí míng jīng shǒu rèn qīngpíng
fú zhǎng guǐ lì shūguò fēng yīn miè huí yuǎn jìng tóngshān éryǐ
shēng yù zhǎng hèn xuē zhǐ wéi píng xuè rǎn jiē qián míngyuè qiānlǐ
wáng shēn zhuī bài hún mèng yī lǚ mǎn chéng sù gǎo tóng wǒ suǒ jì

Ta tế ý nguyện đời này
Thói tật đã nản mấy hay
Lân quang ngoài đồng, tìm áo tang thô
Cả đời âm hiểm trong lòng
Bèn tham một sự coi trọng
Đảo sót thế ngoại cốc vũ(*)
Núi cùng, bể vùi, cảnh xác xơ
Lụi tàn mãi, giả cô liêu(*)

wǒ suǒ jì píng shēngyì chén gù lěng huī jǐ lì
yě línguāng shuāi cǎo mì yīshēng guǐyù ànlǐ
céng tān gè qīng yǎndǐ dào luò shì wài gǔyǔ
qióng shānhǎi mái kū jǐng diāo bājiǔ wěi língdīng

[Kim Quang Dao]

Kiếm đấu mấy chốc, ngắm hoa bốn bề
Tránh khỏi cửa trời, chọn hòm mà trú
Quen ôm huyên náo, đèn dập chưa tàn
Trường tụ đối đáp, nhẹ như phất nước
Tấm lòng rộng mở, khẽ nghiền vứt đi
Cậy nhờ núi đá, ngọc nát ta tan(*)
Thỏa sức diễn trò, gọt mài tâm kế
Nghìn thu hỗn loạn, đời toàn kẻ ngu

shǎoshí jíjiàn guān huā lángjí yī cí péng mén zé mù lìng qī
guàn bào chénxiāo dēng miè wèi xī cháng xiù duìdá rú fú shuǐ nì
guāng fēng jì yuè qīng niǎn ér qì zài jiè shānshí suì wǒ jīnyù
zòng qì fěn mò diāozhuó xīnjì zádá qiānqiū jǔshì jiē bǐ

Cẩm bào rung động, kế thừa trọng hoa
Gió thổi tám phương, quay về vỗ quạt
Miệng lưỡi trơn tru, bình ổn phong ba
Nước đen lâu ngày, hợp thành tăm tối
Lật đổ thế trụ, cắn nuốt chúng mệnh(*)
Đi đúng đường, nào ai chịu ghi nhớ
Kim bích hợp chung, chợt nghiêng cả lầu
Kết chén rượu độc, tự mình mà uống

zhèn páo jǐn zhòng huālì bā miàn fēng guī shàn dǐ
hóng kǒu qǐ fēngbō dìng xī è shuǐ rù àn míng
fān shì zhòu shí zhòng mìng lái shí lù shú kān jì
jīn bì chù hū shà qīng zhōngjú zhèn jiǔ zì yǐn

[Hợp]

Chuyện xưa vạn điều
Đầu cũng đã chém
Nào phiền thiên địa
Tự trầm trần gian
Quỷ quyệt bên gối
Nghiêm giọng mà ngồi
Xương trắng trong mồ
Nhấc tay điểm cờ
Niết bàn cùng đường
Sóng gợn đã tận
Ngẩng xem sao trời
Cúi nhìn giun dế
Càn khôn mờ ảo
Tội danh trên đầu
Ngày đêm non nước
Mệnh này đưa tang

xī yǒu wàn lǚ zhǎnshǒu yǐ qù hé láo tiāndì zì méngchén ní
chī suì wèi zhěn lìshēng zuò xí báigǔ xū lǐ qǐ shǒu wéi yì
nièpán juédì àn yǒngguò jǐn yǎng mù tiānxīng fǔ yǎn lóuyǐ
qiánkūn fú huàn tí tóu zuìmíng shānhé zhòuyè sòngzàng cǐ mìng


Btw, hiện nay mình đang tìm một bạn biết encode video. Không yêu cầu gì quá nhiều, chỉ cần bạn biết encode bằng các phần mềm MeGUI, Virtual,…bla…bla.., video encode ra phải có chất lượng như video gốc hoặc là HQ, mình sẽ gửi file rar khi encode gồm: file aegisub, video gốc (có thể là mp4, có thể là flv), font trong file sub. neko_emoji_01__v1__by_jerikuto-d6t86f0


Chú thích:

 1. Trần đời lưu lạc, mười năm mưa dầm“: từ gốc là “thê vũ”, tức cơn mưa thê lương, mạn phép đổi sang mưa dầm cho đơn giản và dễ hiểu.
 2. Ta từ loạn táng, cười giá trọng minh“: Trọng Minh là một loại thần thú có hình dạng giống như công lại giống như phượng hoàng, thường được tả là có màu đỏ cam rực rõ, đuôi có nhiều màu. 
 3. Đại Hỏa dày đặt, đất dần chết đi“: từ gốc là “Lưu Hỏa”, xuất hiện trong câu thơ “Thất nguyệt lưu Huỷ” (Thất Nguyệt 3 – Khổng Tử), dịch nghĩa là “Tháng 7, sao Đại Hỏa hạ thấp xuống” ý chỉ mùa hạn hán tới do sự di chuyển của sao Đại Hóa tới gần Trái Đất (hiểu nôm na là Trái Đất gần Mặt Trời hơn vào thời điểm này), trong câu hát ý chỉ sự mạnh liệt và dữ dội của bé Dương dã khiến ai đó dần chết đi :”> (Dịch nghĩa câu thơ bởi: thivien.net)
 4. Trước mặt quỷ, xưng thước y“: Thứ y là áo dài khoác ở ngàu màu đen.
 5. Chỉ giữ tấm liễn, thủ nhận thái bình“: 
  – Tấm liễn: từ gốc là “cái phướn”, nghĩa là cái tấm vải ghi tên người chết, cơ mà nó giống tấm liễn thiêu kim tuyến của mình quá nên đổi cho dễ hiểu.
  – Thủ nhận: Là dùng tay chém chết cái gì đó ( Ố_Ồ ) 
 6. Đảo sót thế ngoại cốc vũ“: Cốc vũ là một trong 24 tiết của một năm, thường năm vào khoảng 19, 20 hay 21/04 (theo lacviet)
 7. Lụi tàn mãi, giả cô liêu“: (Đây là cái mình chém kinh khủng nhất) gốc là “điêu bát cửu”, dịch thô là “lụi tàn tám chín” (wtf?) nhưng từ bát cửu  cũng được phát âm giống từ “phát cửu” (phát tài mãi mãi), mình không biết dịch sao nên cắt từ mãi mãi ra dán vô cho lẹ.
 8. Cậy nhờ núi đá, ngọc nát ta tan“: gốc là “toái ngã kim ngọc” ý chỉ làm bản thân như ngọc châu, nay châu nát thì bản thân cũng không còn… Chắc thế :V
 9. Lật đổ thế trụ, cắn nuốt chúng mệnh“: Thế là đời, trụ  là con cháu quý tộc… Không biết mần sao nên để nguyên
 10. Không theo thói đời, Chúc Tinh chẳng rọi: Chúc Tinh tra baidu ra thì là một sao khá giống sao Thái Bạch. Mà sao Thái Bạch là một sao xấu với nam, suy ra Chúc Tinh cũng không tốt đẹp gì mấy. Nhưng tìm bên mình không thấy sách phong thủy nào ghi về Chúc Tinh nên sẽ để nguyên

Thề là dịch đã cực, chú thích còn cực hơn.

Tác giả:

🙂 Tui là cọng mì nhỏ nhỏ trôi lềnh phềnh trong nồi nước lèo to to

/ (•ㅅ•)\ chip chip

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s