Posted in nhạc

[Vietsub] Quân Lâm Thiên Hạ – Âm Tần Quái Vật

d5ac8-xt0305tz

200791217462912577804

Soạn: Âm Tần Quái Vật.
Biểu diễn: Âm Tần Quái Vật.
Lời: Ngũ Tử.
Viết nhạc: SEVEN
Đàn nhị: Anh trai hoa vải
Tiêu: Thủy Nguyệt Nhi
Guitar điện: Đại Biểu Ca

Translated + Typesetted by: #Quỳnhh

Encoded by: GEMI

Đêm khuya, cầu lượn bên đá lạnh
Cảnh kia mơ hồ chốn Giang Nam
Vó ngựa người phi dần khẽ lặng
Áo choàng chớ thấm đẫm sương tan
Về chốn xưa, đợi chi lời mời gặp

Yè, yī wān qīngshí lěng qiáo
yǐnyuē nà shí jiāngnán fēngmào
nǐ mǎtí shēng jiàn qiāo
pī wèi jìn shī de páo
gùdì chóng yóu, hébì děng rén xiāng yāo

Mơ, kéo theo hương vị già cỗi
Vốn tưởng vẫn là thuở tóc xanh
Ai dạy rằng lòng không sinh hận
Ai dạy rằng trắng đổi đen thay
Gốc rễ dùng dằng, chính tà nào vạch rõ.

mèng, jǐxǔ chén nián wèidào
yīxī réng shì céngjīng niánshào
shuí jiào wúxīn shēng hèn
shuí jiào hēibái diāndǎo
lái lù jiān’áo, fēn shénme zhèngxié dào

Một bước người đời đã khó tha,
cần chi phải làm ra sáng tỏ.
Thành toàn Tây Lăng, một bó đuốc tàn.
Thần Ma tặc tử, cùng đường diệt triều
Nơi Quân lâm, núi sông phủ tang tóc

yībù tiānxià nán ráo, biàn bù xūmíngliǎo
jiù chéngquán xilíng yījù jìnle
shén mó xiāoxiǎo, mòlù jǐn wángcháo
jūnlín zhī chù, shānhé tòng sù gǎo

Bèn hỏi đời này bao phần tịch mịch
Mong người bấm độn,càng thêm ít
Kiếm tra vào vỏ, ân cùng oán
Nào dễ xóa đi hết muôn phần

wèn cǐ yīshēng jìmò duōshǎo
huáiniàn zhī rén qūzhǐ gèng liáoliáo
yī jiàn rù qiào ēn hé yuàn
zěn kè yībǐgōuxiāo

Còn nợ một câu Ta sinh Quân lão
Gấm lụa dân gian lại chớ nhìn tới(1)
Nếu kiếp sau là một mảnh mờ mịt
Chi bằng kiếp này mang nhớ nhung

wèn cǐ yīshēng jìmò duōshǎo
huáiniàn zhī rén qūzhǐ gèng liáoliáo
yī jiàn rù qiào ēn hé yuàn
zěn kè yībǐgōuxiāo

Thần Ma nuôi ý niệm cứu thế, thế gian lại khác chi vũng lầy.
Trung Cần khó rèn ra một đời an ổn(2)
Phất tay khinh thế tục, ngó đã bao phiền nhiêu
Đồng vắng cô quạnh, không vương nhiễu kinh phồn hoa

shén mó yù jiùshì, shìjiān piān rú nízhǎo
zhōngjūn huò qínwáng xiū bùdé yīshì ān hǎo
tā huīshǒu súshì miǎo, kànguò duōshǎo chén’áo
dú wàng chuān chù, liú fāng huá bù zì rǎo

Danh tiếng thực hư nào đáng kể
Lật đổ thiên hạ nào quản là hùng kiêu.
Cô hồn ở Hoàng Lăng ghẹo đùa
Người xưa chỉ xem như gặp hạn
Kiếp sau mù mờ,chi bằng kiếp này tưởng niệm.

shèngmíng xū míng hé zúdào
fù yīgè tiānxià shuí guǎn chéngxióng chéng xiāo
huáng líng gū hún zhǎng diào
rénjiān gǔ guān yī zāo
láishì piāomiǎo, bùrú jīnshēng píngdiào

Bèn hỏi, đời này có bao phần hiu quạnh
Hoài người bấm độn, thiếu thêm nhiều.
Một kiếm tra vỏ, ân cùng oán
Nói xóa sạch nào đâu hề dễ dàng

wèn cǐ yīshēng jìmò duōshǎo
huáiniàn zhī rén qūzhǐ gèng liáoliáo
yī jiàn rù qiào ēn hé yuàn
zěn kè yībǐgōuxiāo

Còn nợ một câu Ta sinh Quân lão
Gấm lụa dân gian người chớ đoái hoài
Nếu kiếp sau chỉ là mảnh mịt mù
Không bằng kiếp này cậy nhờ ai

hái qiàn yījù wǒ shēng jūn lǎo
jǐnxiù tiānxià nǐ què kàn bù dào
jìrán láishì tài piāomiǎo
bùrú jīnshēng píng diao

Bèn hỏi, đời này có bao phần hiu quạnh
Niệm người bấm độn, thiếu thêm nhiều.
Một kiếm tra vỏ, ân cùng oán
Nói xóa sạch nào đâu hề dễ dàng

wèn cǐ yīshēng jìmò duōshǎo
huáiniàn zhī rén qūzhǐ gèng liáoliáo
yī jiàn rù qiào ēn hé yuàn
zěn kè yībǐgōuxiāo

Còn nợ một câu Ta sinh Quân lão
Gấm lụa dân gian người chớ đoái hoài
Nếu kiếp sau chỉ là mảnh mịt mù
Không bằng kiếp này cậy nhờ ai

hái qiàn yī jù wǒ shēng jūn lǎo
jǐnxiù tiānxià nǐ què kàn bù dào
jìrán láishì tài piāomiǎo
bùrú jīnshēng píng diao

Nếu kiếp sau vẫn mờ mịt
Chi bằng kiếp này nương nhờ ai

jìrán láishì tài piāomiǎo
bùrú jīnshēng píng diao

___

Chú thích:

(1)  Gấm lụa: (từ gốc là “Cẩm tú”) ý chỉ giai nhân thời xưa.

(2) Trung Cần: Trung quân và Cần vương.

Posted in Yaoi//SA

[SA] KOI SURU SHIROKUMA – KOMORO

►Tên gốc: Koi suru Shirokuma. (White bear in love)
(Tạm dịch: Tinh yêu của Gấu Trắng)
►Thể loại: comedy, shounen-ai, thú x thú ( :v )
►Đạo diễn: Ichikawa Ryouya.
►Họa sĩ: Koromo .
—–
→ Translator: Ramen
→ Typeset by: Bạch
→ Quality Check: GEMI

[BẢN DỊCH THUỘC FB/ Nam Yêu Nam Thì Đã Sao? VÀ WP/ RAMEN_NOODLE VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI]

p000→038
(…)