Posted in Ngẫu nhiên

Nhạc chủ đề tháng 3 và 4: Đàn tranh.

Hướng dẫn download nhạc trên Soundcloud – Lệ Huyết Cung

1.Futari no Kimochi – Inuyasha OST.
2. Họa Tâm – Họa Bì 2 OST
3. Sứ Thanh Hoa (Còn một bản khác do Âm Tần Quái Vật viết lời là: Tương Tư Cục)
4. Phượng Vu Cửu Thiên – Mặc Minh Kỳ Diệu. ( Do có tới 2 bản phối: một là Tiểu Ái Đích Mụ ft HITA, một bản là Tiểu Khúc Nhi nên để Mặc Minh đi :”> )

5. Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Hà Đồ

(Sẽ up tiếp tục)