Posted in Ngẫu nhiên

Vô địch tiểu nhị – Boss Xám

 

Biên nhạc: Tiểu Hàn.

Lời: An Bất Chi.

Biểu diễn: Boss xám.

 

Poster: Thôn Tiểu Liễu.

Phối âm: Mãnh Hổ Sắc Vi/ Đằng Vân Giá Vụ Lưu Ly Tiên/ Vi Liễu Sư Tử Đầu/ Bí Mật Tê Tức/ Tiểu Hàn.

Xử lý: Chước Túc.

Trans + Clip + Sub: #Quỳnhh

Encode: Hoàng Âm.

[Chiness]

店小二:哎呦这不是曹大爷嘛,您好久没来啦!楼上雅间伺候着嘿……

哎~这位客官这位客官,别往对门去啊,往这边走。您是打尖啊还是住店啊……

 

 在英雄开始耍酷之前

 在美女没爱上他之前

 可不可以给我一秒钟时间

 露露我也天下无双的脸

 

 在人们开始尖叫之前

 在茶水洒落满地之前

 拜托只是安静一秒钟时间

 让我陶醉在她 温柔的脸

 

 哦 小二在屏幕里不敢乱动

 那些刀剑将空气都冷冻

 暗器夹带呼啸而过的风

 血液在身体里左冲右冲

 

 哦 小二从来没有学过神功

 可他也做万人景仰的梦

 紧盯住每个招式不放松

 周围的气场渐渐的凝重

 

 挥几下勾拳送你对熊猫眼

 如果再来次花样当然会变

 看楼下的妹妹在狂抛媚眼

 忘了谁昨天还不理我放电

 

 大挪移把她拉近我的身边

 想施展内功就轻易飞上天

 凌波微步潇洒重新走一遍

 摆帅帅的姿势霸气绝不能减

 

 在洛城夕阳西下之前

 在你听懂我唱什么之前

 厨房师傅说了上菜要讲时间

 所以借过你先闪到一边

 

 在掌柜拿起算盘之前

 在穷酸先生说书之前

 可不可以给我一秒钟时间

 难得做美梦不需要本钱

 

说书先生:话说这一回咱们讲到盖世英雄

围观群众甲:师傅,什么是盖世英雄啊

围观群众乙:这盖世英雄嘛 就是~

刀疤男:都……都别动!打……打劫!

掌柜的:咦~ 你这是弄啥咧……

 

 挥几下勾拳送你对熊猫眼

 如果再来次花样当然会变

 看楼下的妹妹在狂抛媚眼

 忘了谁昨天还不理我放电

 

 大挪移把她拉近我的身边

 想施展内功就轻易飞上天

 凌波微步潇洒重新走一遍

 摆帅帅的姿势霸气绝不能减

 

小二:哈哈哈哈哈哈~ (做美梦

PIA!!)

小二:谁打我?

老板娘:还不赶快去上菜

 

[Sub]

Tiểu nhị: Ai u, đây không phải là Tào đại gia sao ? Ngài lâu rồi sao không tới nữa!

(Trên lầu cần người phục vụ…)

Aii~ Vị khách quan kia vị khách kian, đừng có đi đến cửa sổ đối diện a, hướng bên này.

Ngài là nghỉ chân hay ở trọ a…

 

 Anh hùng bắt đầu đùa lắm trò ở phía trước.

Mỹ nữ không yêu hắn ở nay phía trước.

Cũng không cho ta được một giây đồng hồ.

Lộ Lộ ta vẻ ngoài cũng là Thiên hạ vô song mà.

 

Mọi người bắt đầu thét chói tai ở phía trước.

Nước trà lại đổ đầy đất ngay phía trước.

Chỉ là, kính nhờ im lặng một giây thôi.

Để khuôn mặt ôn nhu của người làm tôi ngây ngất.

 

Nga, tiểu nhị ở trong bình phong không dám lộn xộn.

Đao kiếm đông lạnh cả không khí này.

Ám khí ẩn theo gió mà gào thét ngang qua.

Máu trong thân thể chảy trái chảy phải.

 

Nga, tiểu nhị chưa từng có học qua thần công.

Nhưng hắn lại khiến vạn người mơ mộng, ngưỡng mộ

Nhìn chằm chằm từng chiêu thức không chút buông lỏng.

Khí tràng chung quanh dần dần ngưng trọng.

 

Chỉ múa vài cú quyền, đã khiến ngươi mang đôi mắt gấu mèo.

Nếu lại đến lừa bịp đương nhiên sẽ đổi trò.

Nhìn xem dưới lầu, muội muội liếc mắt đưa tình.

Đã quên mất hôm qua còn không để ý ta “phóng điện”.

 

Đại Na Di đưua người lại gần bên ta.

Muốn thi triển nội công để dễ dàng phi lên cao.

Lăng Ba Vi Bộ một lần tiêu sái lại thêm một lần.

Bày ra tư thế suất suất, khí phách tuyệt không có thể suy giảm.

 

Ở Lạc thành, mặt trời chiều ngả về phía tây.

Ngươi có hiểu ta đang kêu to cái gì ở phía trước.

Đầu bếp nói mang thức ăn lên phải canh thời gian.

Cho nên nhờ ngươi trước tránh qua một bên đi.

 

Chưởng quầy cầm lấy bàn tính ở phía trước.

Tiên sinh nghèo kiết hủ lậu đang kể chuyện phía trước.

Cũng không thể cho ta một giây nữa.

Giấc mơ hiếm hoi không cần bỏ tiền.

 

Tiên sinh kể chuyện: Lần này chúng ta nói về anh hùng cái thế.

Quần chúng vây xem Giáp: Sư phụ, cái gì là anh hùng cái thế a ?

Quần chúng vây xem Ất: Thì chính là anh hùng cái thế thôi.

Đao Ba Nam: Đều… Đều đừng nhúc nhích! Ăn… ăn cướp!

Chưởng quầy: Di~ ngươi đây chuẩn bị nói gì đó…

 

Chỉ múa vài cú quyền, đã khiến ngươi mang đôi mắt gấu mèo.

Nếu lại đến lừa bịp đương nhiên sẽ đổi trò.

Nhìn xem dưới lầu, muội muội liếc mắt đưa tình.

Đã quên mất hôm qua còn không để ý ta “phóng điện”.

 

Đại Na Di đưua người lại gần bên ta.

Muốn thi triển nội công để dễ dàng phi lên cao.

Lăng Ba Vi Bộ một lần tiêu sái lại thêm một lần.

Bày ra tư thế suất suất, khí phách tuyệt không có thể suy giảm.

(PA !!!)

Tiểu nhị: Ai đánh ta ?

Lão bản nương: Còn không nhanh mang thức ăn lên…

[Pinyin]

diànxiǎo’èr: Āi yōu zhè bùshì cáo dàyé ma, nín hǎojiǔ méi lái la! Lóu shàng yǎ jiān cìhòuzhe hēi……

āi ~zhè wèi kè guān zhè wèi kè guān, bié wǎng duìmén qù a, wǎng zhè biān zǒu. Nín shì dǎjiān a háishì zhù diàn a……

 

zài yīngxióng kāishǐ shuǎ kù zhīqián

zài měinǚ méi ài shàng tā zhīqián

kěbù kěyǐ gěi wǒ yī miǎo zhōng shíjiān

lù lù wǒ yě tiānxià wúshuāng de liǎn

 

zài rénmen kāishǐ jiān jiào zhīqián

zài cháshuǐ sǎluò mǎn dì zhīqián

bàituō zhǐshì ānjìng yī miǎo zhōng shíjiān

ràng wǒ táozuì zài tā wēnróu de liǎn

 

ó xiǎo èr zài píngmù lǐ bù gǎn luàn dòng

nàxiē dāojiàn jiāng kōngqì dōu lěngdòng

ànqì jiádài hūxiào érguò de fēng

xiěyè zài shēntǐ lǐ zuǒ chōng yòu chōng

 

ó xiǎo èr cónglái méiyǒu xuéguò shéngōng

kě tā yě zuò wàn rén jǐngyǎng de mèng

jǐn dīng zhù měi gè zhāoshì bù fàngsōng

zhōuwéi de qì chǎng jiànjiàn de níngzhòng

 

huī jǐ xià gōu quán sòng nǐ duì xióngmāo yǎn

rúguǒ zàilái cì huāyàng dāngrán huì biàn

kàn lóu xià de mèimei zài kuáng pāo mèi yǎn

wàngle shuí zuótiān hái bù lǐ wǒ fàngdiàn

 

dà nuóyí bǎ tā lā jìn wǒ de shēnbiān

xiǎng shīzhǎn nèigōng jiù qīngyì fēi shàngtiān

líng bō wēi bù xiāosǎ chóngxīn zǒu yībiàn

bǎi shuài shuài de zīshì bàqì jué bùnéng jiǎn

 

zài luò chéng xīyáng xī xià zhīqián

zài nǐ tīng dǒng wǒ chàng shénme zhīqián

chúfáng shīfù shuōle shàng cài yào jiǎng shíjiān

suǒyǐ jièguò nǐ xiān shǎn dào yībiān

 

zài zhǎngguì ná qǐ suànpán zhīqián

zài qióngsuān xiānshēng shuōshū zhīqián

kěbù kěyǐ gěi wǒ yī miǎo zhōng shíjiān

nándé zuò měimèng bù xūyào běnqián

 

shuōshū xiānshēng: Huàshuō zhè yī huí zánmen jiǎng dào gàishì yīngxióng

wéiguān qúnzhòng jiǎ: Shīfù, shénme shì gàishì yīngxióng a

wéiguān qúnzhòng yǐ: Zhè gàishì yīngxióng ma jiùshì ~

dāo bā nán: Dōu……dōu bié dòng! Dǎ……dǎjié!

Zhǎngguì de: Yí ~ nǐ zhè shì nòng shà liě……

 

huī jǐ xià gōu quán sòng nǐ duì xióngmāo yǎn

rúguǒ zàilái cì huāyàng dāngrán huì biàn

kàn lóu xià de mèimei zài kuáng pāo mèi yǎn

wàngle shuí zuótiān hái bù lǐ wǒ fàngdiàn

 

dà nuóyí bǎ tā lā jìn wǒ de shēnbiān

xiǎng shīzhǎn nèigōng jiù qīngyì fēi shàngtiān

líng bō wēi bù xiāosǎ chóngxīn zǒu yībiàn

bǎi shuài shuài de zīshì bàqì jué bùnéng jiǎn

 

xiǎo èr: Hāhāhāhā hā hā ~ (zuò měimèng

(PIA!!)

Xiǎo èr: Shuí dǎ wǒ?

Lǎobǎnniáng: Hái bù gǎnkuài qù shàng cài…

Tác giả:

🙂 Tui là cọng mì nhỏ nhỏ trôi lềnh phềnh trong nồi nước lèo to to

/ (•ㅅ•)\ chip chip

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s