Posted in Ngẫu nhiên

[Dou] Monochrome

Monochrome_001

Tên: Monochrome – Đơn sắc.

Artist: Adashino/ akako.

Engsub: LADY PHANTOMHIVE

Trans + Edit: #Quỳnhh

Tóm tắt: Cho dù chỉ là đơn sắc, cũng vẫn là sắc màu…

[Bản dịch không được sư cho phép của nhóm Engsub, xin mọi người đừng đem đi]

Link online