Posted in Gintama

[Dou] Mẫu giáo Ooedo

Ooedo_Youchien_p00

Tên truyện: Mẫu giáo Ooedo.

Tác giả: Konpane.

Trans + Edit: #Quỳnhh

Tóm tắt: những hoạt động thường ngày của các học sinh và giáo viên ở trường mẫu giáo Ooedo (và cả mẫu giáo Yato)

Được đăng độc quyền tại Ramen_Noodle Wp và Fb/Sidateam

Link online